December De maand december is bij uitstek de maand waar emoties als blijdschap en teleurstelling elkaar ontmoeten.  De maand van feesten, terugblikken en vooruitkijken, familie, vrienden, lekker eten, cadeautjes, glitter, glans en kaarslicht. Er wordt naar uit gekeken of tegen op gezien. Weet jij het nog? Hoe jij je voelde als kind rond de Sinterklaastijd? Opgewonden, verheugend op wat er zou komen. Verwachtingsvol zette jij je schoen en zong uit