Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Coachable kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Coachable en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Coachable verstrekt. Coachable kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres (niet actief, slechts wat automatisch gaat via websitebezoek)

 

WAAROM COACHABLE GEGEVENS NODIG HEEFT

Coachable verwerkt uw persoonsgegevens om u via mail een e-boek of nieuwsbrief te kunnen zenden.

Daarnaast kan Coachable uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande een coachingsprogramma.

 

HOE LANG COACHABLE GEGEVENS BEWAART

Coachable bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens waarmee u mailings ontvangt waar u toestemming voor heeft gegeven, blijven bewaard totdat u zichzelf uitschrijft via de link in uw mailings. Gegevens van kopende klanten blijven bewaard zolang de belastingdienst dat heeft vastgesteld.

 

DELEN MET ANDEREN

Coachable verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Hooguit om

om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Coachable worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden.

 

GOOGLE ANALYTICS

Coachable maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Coachable te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coachable heeft hier geen invloed op.

Coachable heeft Google geen toestemming gegeven om via Coachable verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze gegevens kunt u beheren via uw mailchimp profiel waarmee u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief en het e-boek.

BEVEILIGEN

Coachable neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coachable maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Coachable verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coachable op via carolijn@coachable.nl.

 

www.coachable.nl is een website van Coachable.

 

Coachable is als volgt te bereiken:

Rijshaak 12, 3356CT Papendrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59202785

Telefoon:06-54673949

E-mailadres:carolijn@coachable.nl