Dit is niet zo maar een lijstje…. Het is een lijstje met mijn belangrijkste talenten en kwaliteiten. Kwaliteiten zijn persoonskenmerken die in aanleg bij iedereen aanwezig zijn. Talenten zijn die dingen die jij eigenlijk als vanzelfsprekend doet. Een gave. Waarbij vooral anderen zeggen hoe uniek ze zijn en jij ze als iets heel normaals beschouwt. Bij je talenten denk je al snel dat iedereen dat ook kan of zo doet.